⦿ EFR TRAINING: URDANETA CITY, PANGASINAN CHAPTER

Ang mga kaanib ng SCAN Urdaneta City Pangasinan Chapter ay matagumpay na nakapagsagawa ng Emergency First Responder Training Seminar noong Marso 4, 5, at 6, 2022. Masaya at inspiradong lumahok ang mga trainees na mula sa iba’t ibang dako ng Urdaneta City, Pangasinan.

Sa pamamagitan ng ganitong Training Seminar ay patuloy na natuturuan at nahahasa ang mga kaanib ng SCAN kung paano ang marapat na paglalapat ng paunang lunas o First Aid hindi lamang sa mga biktima ng aksidente, kundi maging sa iba’t ibang sakuna.

Tinuruan din ang mga dumalo sa mga dapat nilang gawin sa panahon ng kalamidad para sa lalong ikatutupad ng adhikain ng samahan na “saving lives is our priority.” Isinagawa ang training sa Barangay Cayambanan Covered Court.

For more images, please visit our official FB Page or click: www.facebook.com/scaninternational.org